Wéi allgemeng war an ass dat allgemengt Wahlrecht?

Michel Pauly

Am Wahlgesetz vu 1919 stin dës Bedingungen:

1. Luxemburger oder Luxemburgerin sein
2. das einundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben
3. im Genusse der bürgerlichen und politischen Rechte stehen
4. seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben.

Domat waren deemools schon eng Rei Awunner vum allgemenge Wahlrecht ausgeschloss. No a no goufen déi Bedingungen awer erliichtert, bis op eng! Där Erweiderung vum Wahlrecht geet de Virtrag no.

Eng Umeldung ass obligatoresch / Anmeldung erforderlich / inscription obligatoire / registration mandatory :
E. servicedespublics@mnha.etat.lu
T. 47 93 30 214

25.06.2020
18H
Musée National d'Histoire et d'Art
Marché-aux-Poissons
L- 2345 Luxembourg
Conférence